Lab.Escultura: Motlles

Altres formes de reproducció

Una altra manera d'aconseguir rèpliques múltiples d'una forma s'aconsegueix treballant un perfil sobre un material en moviment. Les peces produïdes pels següents sistemes poden usar-se, a la vegada, per a fer motlles.Perfil d'arrossegament

Els perfils d'arrossegament proposen, precisament, la realització d'aquest moviment per aconseguir crear una forma recta expandida horitzontalment en l'espai. Aquesta explicació que sembla tant complicada és més fàcil d'entendre si parlem de motllures d'escaiola.


El perfil d'arrossegament es realitza amb un artefacte (carro) que té inserit el perfil retallat i que es desplaça sobre una massa de material (normalment escaiola) estesa, perfilant sistemàticament la silueta del que hem dibuixat.


Els perfils d'arrossegament també s'utilitzen, en una versió ancorada a un centre, per a realitzar rosetons o rosasses seguint el mateix sistema.
Perfil de revolució

Es tracta de proposar una terraja o perfil retallat en una planxa d'un material fi i rígid (planxa de coure, de ferro, plàstic) dins una caixa de fusta sobre la que fricciona una massa d'escaiola que gira sobre un eix. La planxa, així, va generant sobre el guix una forma, el positiu de com està retallada com si d'un torn es tractés. Per explicar-nos millor entenem que aquest sistema és amb el qual podem conformar, per exemple, les peces d'un balustre.Tornejat de ceràmica

El tornejat tradicional amb fang segueix la mateixa tònica, només que en aquest cas el perfil contra el que es projecta el material són les pròpies mans. Antic com la pròpia ceràmica, el torn elèctric d'avui en dia permet realitzar la producció en sèrie. Tornejat de sostracció

Al contrari que els anteriors sistemes (on anàvem afegint material fins que es conformava en contra d'un perfil), el tornejat de sostracció es basa en extreure material d'una massa original en moviment (un tronc, un metall) fent-hi incisió amb una gúbia o una fulla tallant. El tornejat té diverses vessants i procediments, depenent del material treballat. Es podria considerar un nexe d'unió entre la Talla i l'Emmotllat

Els torns originals funcionaven amb la força del cos i s'utilitzaven per produir estris d'ós o fusta. 

 

L'arribada de l'electricitat permeté complicar els patrons i treballar de manera més complexa i precisa, afegint la possibilitat de treballar també els metalls. 
Termoemmotllat

El termoemmotllat o emmotllat al buit és un sistema utilitzat per reproduir peces amb plàstic a partir d'un model rígid. El procés és ben simple: una planxa plana de plàstic (vinil, PET) és imbuïda amb calor i posteriorment és planxada contra el model mentre es succiona amb una aspiradora o vàlvula de buit.