Lab.Escultura: Motlles

Bibliografia

Webs


Llibres (disponibles a la Biblioteca de Belles Arts)

 • AA. VV. (2008) La Utilitat del Buit. Barcelona: Museu de les Arts Decoratives. 
 • CHAVARRIA, Joaquim (2003) Moldes. Barcelona: Parramón. Col. Aula de Cerámica.
 • NAVARRO LIZANDRA, José Luís (2010) Taller de expresión tridimensional. Castelló: Universitat Jaume I. Col. Sapientia. [Descarrega]
 • NAVARRO LIZANDRA, José Luís (2011) Maquetas, modelos y moldes: materiales y técnicas para dar forma a las ideas. Castelló: Universitat Jaume I.
 • PEDRÓS ESTEBAN, Armand-Thierry (2008) Glossari escultòric: Termes relacionats amb el treball de la ceràmica, el ferro i la pedra. Palma de Mallorca: Documenta Balear.
 • ROSIER, Pascal (1994) Le Moulage. Paris: Dessain et Tolra.
 • SERRA SUBIRÀ, Eduard (2010) Guia de l'escultor per a escultors novells. Barcelona: Universitat de Barcelona.
 • WITTKOWER, Rudolf (1980) La escultura, procesos y principios. Madrid: Alianza.

Altres textos per als pròxims cursos

 • BENJAMIN, Walter (1989) “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” a BENJAMIN, Walter Discursos interrumpidos I. Buenos Aires: Taurus. [Descarrega]
 • LOOS, Adolf (1972) "Ornamento y delito" a LOOS, Adolf Ornamento y delito y otros escritos. Barcelona: Gustavo Gili. [Descarrega]
 • MARÍN, Ricardo (1998) “Clasificaciones, etapas y modelos en la historia de la Educación Artística” a HERNÁNDEZ, Fernando i Marta RICART (Eds.) III Jornades d’història de l’Educació Artística. Barcelona: Edicions Belles Arts. [Descarrega]
 • MUNARI, Bruno (2004) ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: G. Gili. [Descarrega]