Lab.Escultura: Motlles

Materials per a emplenar motlles

Bàsicament, qualsevol material que pugui colar-se o conformar-se regularment sobre una superfície pot servir per realitzar una còpia d'un motlle. No obstant, els següents són alguns dels més comuns als que podem tenir accés.Guix 

 • Presentació: en pols. Diferents qualitats i calibres. 
 • Color: blanc grisós. 
 • Preparació: mescla de la pols amb aigua en les proporcions adequades. 
 • Ús: per colada dins un motlle qualsevol, amb espàtula, amb la mà.   
 • Acabat: mat, porós. Pigmentable, pintable, patinable. Duresa depenent de les característiques del material utilitzat 
 • Aplicacions: reproduccions, motlles, construcció. 
 • Precaucions: el contacte directe amb la pols de guix resseca la pell, amb el que és recomanable hidratar-la amb crema una vegada acabada la feina.  
 • Altres: el guix pot fer-se més resistent aplicant-lo incorporant a la mescla fibra de cànem o estopa, especialment quan se'n fan motlles. El guix també es presenta inserit en gases, amb usos mèdics o per reforçar motlles d'alginat. 

 • Natura: origen natural inorgànic manipulat per l'home. Pedra o mineral.  
 • Presentació: en pols, en pasta. Diferents qualitats i característiques. 
 • Color: variats. Des de blanc i negre, passant per gamma de marrons, grisos i verds. 
 • Preparació: mescla amb aigua en proporcions adequades (argiles, porcellana) o amb altres components (closca ceràmica). Ús directe de fàbrica (fang). 
 • Ús: per colada dins un motlle qualsevol, per vessament (porcellana), per "apretament" (fang). 
 • Acabat: pigmentable, esmaltable... 
 • Aplicacions: objectes d'ús quotidià, construcció, conformació de motlles. 
 • Precaucions: - 
 • Altres: sigui quina sigui, la ceràmica necessita d'un procés d'enfornat perquè adquireixi les seves propietats òptimes.

Resina de Poliuretà

 • Natura: component plàstic, sintètic.
 • Presentació: en dos components líquids separats o en forma d'espuma comprimida.
 • Color: groc pàl·lid mat o transparent brillant.
 • Preparació: mescla dels dos components en les proporcions indicades.
 • Ús: per colada dins un motlle d'escaiola o silicona. En automoció, amb espàtula. 
 • Acabat: mecanitzable una vegada sec, pintable. S'hi poden afegir pigments.
 • Aplicacions: reproduccions de maquetes, reparacions i modificacions de carrosseries d'automòbil, aïllament en construcció (espuma).
 • Precaucions: és recomanable treballar en un entorn ben ventilat.


  Resina de Polièster

  • Natura: component plàstic, sintètic.
  • Presentació: en dos components líquids separats.
  • Color: transparent.
  • Preparació: mescla dels dos components en les proporcions indicades.
  • Ús: per colada dins un motlle d'escaiola o silicona.
  • Acabat: no mecanitzable, pigmentable, possibilitat d'inserir-hi objectes.
  • Aplicacions: encapsulacions, construcció d'objectes decoratius.
  • Precaucions: molt tòxica. És recomanable treballar en un entorn ben ventilat, amb guants i mascareta. Quan fràgua, emet una gran quantitat de calor.


   Resina de Polièster amb Fibra de Vidre

   • Natura: components plàstic, sintètics.
   • Presentació: igual que resina. La fibra es presenta en pols o en tela.
   • Color: transparent i blanc.
   • Preparació: mescla dels dos components en les proporcions indicades i addició de fibra en capes.
   • Ús: amb espàtula o pinzell, per capes.
   • Acabat: no mecanitzable, pigmentable.
   • Aplicacions: fabricació de motlles, construcció d'objectes decoratius.
   • Precaucions: molt tòxica. És recomanable treballar en un entorn ben ventilat, amb guants i mascareta. La fibra de vidre talla i es pot introduir de forma permanent en el sistema respiratori. Quan fràgua, emet una gran quantitat de calor.
   • Altres: la fibra de vidre fa les estructures més lleugeres i resistents que simplement amb la resina. 


    • Natura: components plàstic, sintètics.
    • Presentació: en dos components, un líquid i una pols. 
    • Color: blanc o acolorit de base.
    • Preparació: mescla dels dos components.
    • Ús: amb espàtula o pinzell, per capes.
    • Acabat: no mecanitzable, pintable.
    • Aplicacions: fabricació de motlles, construcció d'objectes decoratius.
    • Precaucions: molt menys tòxica que les resines amb disolvents químics, ja que en aquest cas l'agent que disol és l'aigua. Això fa també que no necessitem treballar en ambients tant ventilats i es desenvolupin menys reaccions al·lèrgiques. 
    • Altres: es tracta d'un molt bon producte per a treballar com a alternativa ràpida i segura a les resines de Polièster i Poliuretà. Per contra la seva resistència és bastant menor, encara que es pot reforçar amb fibra de vidre prenent les precaucions adequades. 


    Formigó

    • Natura: origen natural, pedra triturada i cuita.
    • Presentació: en pols (ciment) i, grans (arena) i pedres (grava). Diferents qualitats i calibres.
    • Color: gris o blanc (ciment). Diferents coloracions (arena, grava).
    • Preparació: mescla de la pols, l'arena i la gravilla amb aigua en les proporcions adequades.
    • Ús: per colada dins un encofrat de fusta o un motlle de guix.
    • Acabat: pigmentable, mecanitzable, tallable.
    • Aplicacions: construcció, mobiliari urbà.
    • Precaucions: la pols de ciment és molt fina i produeix talls a la pell amb el contacte. És recomanable tocar-la el menor possible.
    • Altres: el formigó sol usar-se en conjunció amb una estructura interior metàl·lica que li dona cos i  el reforça, necessàriament en la construcció. El formigó es pot fer més lleuger usant materials com l'arlita o donar-li un acabat oxidat incoporant virutes d'algun metall en la seva conformació.


     Parafina

     • Natura: component sintètic, originari del petroli.
     • Presentació: en planxes dures i rígides.
     • Color: translúcid o en colors.
     • Preparació: fusió mitjançant calor en un recipient al bany maria.
     • Ús: per colada dins un motlle d'escaiola o silicona.
     • Acabat: rígid, pigmentable. 
     • Aplicacions: elaboració de positius per a foneria, espelmes, modelat.
     • Precaucions: la parafina, com derivat del petroli, és imfamable.
     • Altres: la parafina és rígida una vegada endurida, pel que sol mesclar-se amb cera d'abella i altres components per modificar-ne les propietats a l'hora d'usar-la per a modelar.


      Cera natural

      • Natura: component natural, originari de les abelles.
      • Presentació: en planxes, blocs.
      • Color: grogós, daurat.
      • Preparació: fusió mitjançant calor en un recipient al bany maria.
      • Ús: per colada dins un motlle d'escaiola o silicona.
      • Acabat: rígid, pigmentable. 
      • Aplicacions: elaboració de positius pera foneria, espelmes, modelat.
      • Precaucions: no es presenten. Vigilar amb cremar-se en la seva forma líquida.
      • Altres: la cera és flexible encara que estigui endurida, pel que sol mesclar-se amb parafina i altres components per modificar-ne les propietats a l'hora d'usar-la per a modelar.


       Làtex

       • Natura: origen mineral amb additius sintètics.
       • Presentació: diversos formats. Per positius, gelificat.
       • Color: blanc, crema.
       • Preparació: de fàbrica.
       • Ús: per colada dins un motlle de silicona, guix o alginat. Aplicació directa sobre superfície.
       • Acabat: flexible, orgànic. 
       • Aplicacions: efectes especials, objectes quotidians.
       • Precaucions: -
       • Altres: -


        Metalls d'alta temperatura (bronze, acer, alumini)

        • Natura: origen mineral o d'aliatge de diferents metalls
        • Presentació: en llengots, material reciclat.
        • Color: depenent de material.
        • Preparació: fusió mitjançant calor d'alta temperatura en un gresol.
        • Ús: per colada dins un motlle de xamota o arena.
        • Acabat: rígid, metàl·lic. 
        • Aplicacions: objectes quotidians.
        • Precaucions: -.
        • Altres: necessàriament necessitem de professionals i d'una foneria per a poder realitzar positius d'aquests materials. [Video]


         Metalls de baixa temperatura (plom, estany, alpaca)

         • Natura: origen mineral o d'aliatge de diferents metalls
         • Presentació: en llengots, material reciclat.
         • Color: depenent de material.
         • Preparació: fusió mitjançant calor d'alta temperatura amb un "soplet".
         • Ús: per colada dins un motlle de xamota, arena, escaiola o resines amb resistència a les temperatures.
         • Acabat: rígid, metàl·lic. 
         • Aplicacions: objectes quotidians.
         • Precaucions: alguns metalls són molt tòxics, com el plom, i no són recomanables.
         • Altres: es poden utilitzar a casa, sempre que es consulti el seu ús. Pel seu baix punt de fusió, el seu acabat no sol ser molt resistent.