Lab.Escultura: Motlles

Tipus de motlles

Existeixen, naturalment, un gran nombre de tipologies de reproducció per motlle. Com que fer categories sempre és relatiu, hem decidit fer tres grans grups generals d'acord amb les formes més comunes de treballar.Motlles perduts

A on el motlle es perd amb la realització d'una sola peça. Són els més comuns, normalment conformats a partir d'un original de fang sobre el que es realitza un motlle de d'escaiola. Del motlle d'escaiola se'n extreu habitualment una còpia del mateix material, destruint-lo en l'acció. Es tracta d'un mètode usat sobre tot en el camp de l'escultura o per obtenir peces, a la seva vegada, per realitzar altres motlles (p.e. un motlle perdut que produeix una peça d'escaiola, originalment de fang, que s'afina i retoca per fer-ne un motlle de colada o prensat).Motlles de prensat

A on la forma es realitza pressionant un material sobre la superfície del motlle, ja sigui en tota la seva extensió o per parts. Dintre d'aquest grup hi podriem incloure des de les rajoles fins a les ampolles de plàstic o vidre, a on un centre de material és insuflat o projectat contra les parets. Naturalment, aquests motlles també poden ser perduts si en el procés decidim destruïr-los.Motlles de colada

A on la forma es realitza colant un material líquid o gelificat en un motlle tancat a través d'un abeurador.  Sent el tipus de motlle més comú, dintre d'aquest grup s'hi engloba des de la realització d'objectes amb materials ceràmics fins a la foneria amb metalls. Els motlles de colada poden i solen tenir més de dues peces, poguen arribar a ser extremadament complexos. Depenent del métode de treball i del material, poden ser reutilitzables o no.